Vinyl til sport

Ryg, hofte, muskler og led skal skånes og forebygges mod skader, når det handler om at løbe en tur i skoven

Den ergonomiske tankegang bør sættes i et større perspektiv, mener Timberman, gulvproducenten.

Det er derfor den bærende idé i et nyt gulvtilbud med navnet Wicanders Vinylkomfort. Timberman mener, at der her er tale om et gulv med indbyggede kondisko: Ikke et enkelt, men to lag kork indgår i konstruktionen. Korken gør gulvet stødabsorberende og lunt at gå på; korkbidraget betyder også en forbedret akutsik, påpeger gulvproducenten.

Wicanders Vinylkomfort er opbygget som en sandwich-konstruktion på en HDF-kerne, efterfulgt af kork og afsluttet med vinyloverflade, som er modstandsdygtig over for snavs og smuds.

Gulvet fylder kun cirka 1 centimeter i højden og kan derfor lægges flydende på stort set ethvert plant underlag med låsesystemet Corkloc. Der er to kollektioner: Home og Commercial.