Lugtfrit indeklima med ny epoxy og PUR

Fremover er det slut med lugtgener og forurenet indeklima på grund af gulvbelægningen

Med to nye serier industrigulve fra Rockidan er det slut med lugtgener og forurenet indeklima på grund af gulvbelægningen.

Rockidan A/S, leverandør af systemløsninger til renovering af overflader i bolig og erhvervsbyggeri, har fået to nye industrigulvs produkter på hylderne. Det epoxyserien AB-Zeropox og polyurethanserien AB-Zeropur.

Alle produkterne i de to serier indeholder mindre end 1procent VOC (volatile organic components) og overholder også de strenge krav fra det tyske AgBB.

Der er i disse år stor fokus på, hvordan byggematerialer påvirker vores hverdag. Det handler umiddelbart om arbejdsmiljø og den påvirkning, materialerne har på luften, mens arbejdet udføres. Samtidig er målet også at fjerne gener, som kan give problemer efter, at bygningen er taget i brug.

Med under 1 procent VOC (flygtige organiske bestanddele) holder de nye gulvprodukter sig langt under de 500 g/l, som EU-regler siden 2010 har sat som øvre grænse. Samtidig overholder de fleste af materialerne også de endnu strengere normer fra tyske AgBB, hvor indholdet af skadelige stoffer i luften ikke må være over 1 mg pr. kubikmeter.

- De nye systemer er derfor i praksis uden emission og lugt både under udlægning, og når gulvene tages i brug, oplyser Rockidan A/S.

Producenten af AB-Zeropox og AB-Zeropur - AB Polymerchemie GmbH – har bevidst fravalgt den normale procedure, hvor man alene tester afgasningen fra en samlet gulvopbygning. I stedet er alle de enkelte produkter afprøvet og målt hver for sig. De kan derfor kombineres frit efter krav til styrke, kemikalieresistens, dekoration og afledende effekt, uden at det ændrer på emissionsværdierne.

AB-Polymerchemie GmBH er en af Tysklands førende producenter af industrigulve.