Grønt systemskifte på vej i tæppeproduktionen

I 2011 introducerede Aquafil i Italien sin 100 procent genbrugsfiber. Det blev fanfaren til et udviklingsspring, der kan sammenlignes med den industrielle revolution

Da udbudsmaterialet for renoveringen af verdensberømte Hotel d’Angleterre i København landede i den danske byggebranche, blev det helt åbenbart, at etiske og økologiske forholdsregler er rykket op i byggeorganisationens hierarki. Som der stilles krav til effektiviteten af statik og installationer, sådan kræver man nu også dokumenteret bæredygtighed af materialer og metoder.

I de generelle udbudsbetingelser fra Hotel d’Angleterre hedder det, at man bør anvende genbrugsmaterialer, at inventaret skal kunne adskilles for senere genbrug og, at producenten skal have en ordning, hvor brugt inventar kan afleveres og genbruges.

I det endelige regnestykke kan det betyde, at ansvaret for produktet i ikke bare dets levetid, men også for dets skæbne derefter overgår fra indkøber til leverandør.

Den udfordring har førende internationale producenter af tekstile gulvbelægninger valgt at adressere progressivt med en massiv indsats. Formålet er at skabe et recirkulerende, vugge-til-vugge system. I dansk optik kan man sammenligne med kendte ordninger, der indsamler flasker og glas eller papir og pap til genbrug eller til genvinding og oparbejdning til nye materialer.

- Den udvikling, vi nu er en del af, er ikke en trend eller et udslag af kortlivet mode. Det er nye betingelser, der dikterer vores livsvilkår, konstaterer direktør Jesper Jensen, Danfloor a/s i Kibæk, en del af den irske Ulster Carpet Group. danfloor er en førende leverandør til det professionelle marked og derfor også i hyppig dialog med arkitekter og deres klienter som virksomheder og institutioner.

- Efterspørgslen efter en bevidst holdning til ressourcebelastningen og dokumentation for produkternes bæredygtighed på kort såvel som langt sigt er fuldstændig entydig, observerer Jesper Jensen.

Han støttes af en række kolleger fra den tekstile branche i konklusionen: Udviklingen er historisk, fordi den nu er markedsdrevet. Ønsket om en cirkulær produktion, der støtter sig på genvundne fibre, er ikke et akademisk eksperiment eller næring for græsrødder i et eksotisk kollektiv. Siden et udtryk som ‘miljørigtig projektering’ dukkede op for en halv snes år siden, har verden set tilkomsten af omkring et halvt hundrede forskellige miljøcertifikater. Vi har fået LEED og BREEAM, DGNB og Green Building Council. Cradle-to-Cradle, der begyndte som et elitært fænomen engang i 1970erne, var endnu i 2002 mest en personlig profil for arkitekten William McDonough.

Nu er det et af de mest anvendte buzz-words og et skarpt markedsredskab for en række producenter af tekstile gulve.

Sådan er det, fordi det materiale, som kontrakttæpper fremstilles af, i reglen er baseret på nylonfibre. Og nylon – og slægtningene polypropylen og polyamid – kan som ethvert andet syntetisk (læs: uorganisk) plastmateriale omsmeltes og genanvendes.

 

Genbrugsfiber

Et gennembrud kom i 2011, da den italienske fiberproducent Aquafil efter flere års forskning og udvikling introducerede Econyl® fiberen. Econyl® er ikke bare delvis, men fuldstændigt baseret på raffinering og oparbejdning af udtjente, indsamlede materialer. Ud over brugte væg-til-væg tæpper har Aquafil fået øje på en ellers skjult miljøudfordring i form af gamle og efterladte fiskenet, der uset flyder rundt i oceanerne. Ifølge troværdige opgørelser fra FN udgør nettene helt op til 10 procent af havenes totale affaldsindhold, svarende til 640.000 ton. Og da nettene er fremstillet af netop polymerer som nylon, nedbrydes de ikke, hvorfor problemet kun vokser, hvis ingen finder ny anvendelse for de efterladte fiskeredskaber.

Aquafils Econyl® har været en øjenåbner, og nu – efter bare et år – producerer den tekstile branches flagskibe flere eco-kollektioner: Ud over danfloor a/s er det f.eks. egetæpper, tyske Anker Teppichboden, Desso i Holland samt Interface flor a/s. Mange flere er enten i gang eller er på vej med egne økolinjer. Mens den udvikling forstærkes, er det forventeligt, at også flere fiberproducenter vil betræde samme genbrugsvej som Aquafil.

 

Forsigtighed

En af dem er Invista, som står bag fiberprogrammet Antron®: – Vi arbejder på opgaven, men føler os ikke overbeviste om, at tiden er rigtig til en fiber baseret på udelukkende genbrug. Baseret på en række livscyklus-studier arbejder vi i stedet på at forstærke vores fibre i en sådan grad, at tæpperne får en længere levetid og dermed bidrager til bæredygtigheden. Det gør vi ved at blande jomfrueligt materiale med genanvendt i forholdet 30/70, oplyser salgs – og markedsdirektør Stephan Hanke, Invista Flooring Europe.

Det er en holdning, der er blandt de mere forsigtige i selskab med producenter som Desso, der blæser på trompet for sit Cradle to Cradle syn: – Vi vil organisere produktionen i cirkulære forløb, biologisk såvel som teknisk, der sikrer os et kvantespring frem i en bæredygtig udvikling, lyder det fra Desso med hovedkvarter i Waalwijk, Holland. Med henblik på dokumentation og synlighed er Desso også gået i samarbejde med EPEA, det tyske En-
vironmental Protection Encouragement Agency. Det har, siger Desso, bragt producenten i Cradle to Cradle førerfeltet i ikke bare Europa, men også Mellemøsten og Afrika.

 

Omstilling

Historisk var Interface flor – med amerikanske rødder – en af de producenter, der tidligt så verdens miljømæssige udfordringer. Grundlæggeren af Interface Inc. , Ray Anderson, rettede sin opmærksomhed i den retning så tidligt som i 1994 og begyndte dermed det forløb, der i dag betyder, at Interface flor fremstiller 44 procent af sin totalproduktion på basis af Econyl® genbrugsfibre.

Aktuelt er Interface flor ude med kollektionen Metropolis, der også indeholder dessiner med genbrug. Samtidig er nye tiltag på vej, der også vurderer på de samlede miljøpåvirkninger af de aktiviteter, som Interface flor udøver. Det, understreger producenten, handler en korrekt spejling af udviklingen nemlig også om – og ikke alene produktions- og genanvendelsesfaserne.

- Og vi standser ikke her, understreger rådgiver i bæredygtighed, Majken Bülow, Interface flor. Handlingsplanen siger, at vi i 2020 vil have gennemført en fuldstændig omstilling til produk-tion med genvundne materialer. Udviklingen går imidlertid så hurtigt, at vi meget vel kan nå dertil endnu før!

 

Før forventet

Hos egetæpper, traditionelt en dansk anfører, har man ikke brugt det store orkester til at markedsføre de økologiske variationer, men de er der. Teknisk direktør Jan Ladegaard: – Vi har kvaliteter med Econyl®, men endnu er det for tidligt, synes vi, at gå ud med en total miljøløsning, når vi ikke har helt klare konklusioner om, hvordan vi kan agere på den sikreste måde i forhold til miljøet. Systemer, der kan indsamle brugte tekstile belægninger og sende dem til sortering og genvinding, venter vi endnu på. Men vi er enige i, at udviklingen lige nu går hurtigere, end vi havde forudset, og at efterspørgslen er stigende.

Jesper Jensen, danfloor, vil godt gå et skridt videre: – Det, der sker i disse år, får ekstrem betydning. Et system til indsamling af udtjente tæpper eller belægninger, der f.eks. bliver til overs ved en flytning, er på den artikulerede dagsorden hos Aquafil. Vi ved jo alle, at vi skal levere en troværdig og pålidelig løsning, hvis fibrene skal genanvendes mere end en enkelt gang.

Og ifølge Aquafils filosofi, så er der ingen grænser for levetiden: – Econyl® processen skal kunne sende nylon-fibrene (Nylon 6 – semikrystallinsk polyamid) ud i et kredsløb med utallige genanvendelser!

- Vi satser fuldtonet på dette initiativ, fordi det er det rigtige at gøre, hvis vi skal aflevere en verden til vores børn, der er renere, end da vi modtog den, hævder Jesper Jensen.

- Samtidig er det en god og livsbekræftende historie, tilføjer danfloor-direktøren. Og så er det da en sund forretning, når efterspørgslen er til stede. Ikke alene er den der; den er kraftigt stigende.

Danfloor a/s leverer aktuelt fra sin Econyl® baserede produktion til prominente projekter som Philips Lighting og Dong Energy herhjemme, tillige med Tryg Forsikring og Sparbanken i Norge.

Billedtekst: Aquafil Econyl® fremstilles bl.a. af efterladte fiskenet, der også kan true havenes dyreliv.