Miljøregler

Skrappere regler om PCB-holdigt affald på vej

Gulventreprenører skal være på vagt over for PCB-holdigt byggeaffald fra rester af gammelt lim, fuge- og klæbemasse samt maling