Elever har pligt til at søge ledige praktikpladser

Når eleverne på erhvervsskoler skal i praktik, har de pligt til at søge de ledige praktikpladser. Får de tilbuddet, skal de tage imod praktikpladsen. Ellers risikerer de at blive smidt ud af skolen.

Når eleverne på landets erhvervsskoler skal i skolepraktik, skal de søge de ledige praktikpladser. I Dansk Byggeri er der eksempler på, at en elev er blevet smidt ud af skolen, fordi han ikke ville i praktik i et fag, som ikke var hans førsteprioritet.


  - Eleverne skal være fagligt egnede, mobile både fagligt og geografisk og aktivt søge de praktikpladser, der er ledige. Det er skolens ansvar at anvise praktikpladserne og sende elever til samtale på virksomhederne, siger Jesper Juul Sørensen, uddannelseschef i Dansk Byggeri.

Praktikpladserne kan virksomhederne slå op på portalen praktikpladsen.dk, hvor eleverne på erhvervsskolerne kan få adgang. Oplever en virksomhed, at de ikke kan få besat en ledig praktikplads, kan de henvende sig til den nærmeste erhvervsskole. Og så burde der være god mulighed for at få en eller flere elever til at søge den ledige praktikplads.
 

Tre forskellige lærlingekontrakter
Skulle praktikopholdet føre til en lærlingekontrakt, er der tre forskellige kontakter, hvor der er en række forskellige forhold, som virksomheden skal tage højde for.

  I gulvfaget er mesterlæreaftalen den mest almindelige. Her påtager virksomheden sig forpligtelsen til at aftale med skolen, hvilke fag skolen skal undervise i på grundforløbet, der strækker sig over 20 uger, og hvilken undervisning virksomheden står for. Her har eleven tre måneders prøvetid eksklusiv skoleophold, det vil sige, at skoleophold ikke medregnes i prøvetiden. Herefter er aftalen uopsigelig, og arbejdsgiveren skal betale løn og ferie. Hvis eleven dumper, kan virksomheden ikke smide ham ud.

  En anden mulighed er at indgå en uddannelsesaftale. Den er ligeledes uopsigelig, når prøvetiden på tre måneder - eksklusiv skoleophold - er udløbet. Eleven har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferie, hvis eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Ønsker en arbejdsgiver at komme af med eleven, kan det nemt koste en stor erstatning.

Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i indeværende ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven ret til fem dages betalt ferie i det pågældende ferieår, når virksomheden holder lukket i ferietiden mellem 1. oktober og 30. april.

En sidste mulighed er en kort uddannelsesaftale, der dækker både praktikperioden og skoleholdet, hvilket betyder, at der er mere end tre måneders prøvetid. Her gælder reglerne om uopsigelighed og ferieloven også.

Uanset om du vælger at indgå en mesterlære- eller uddannelseskontrakt, har alle elever har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Foto: Det er skolens ansvar at anvise praktikpladserne og sende elever til samtale på virksomhederne, fastslår Jesper Juul Sørensen, uddannelseschef i Dansk Byggeri.