Junckers fortælling er bæredygtig

Bæredygtighed er blevet et stadig større emne på den globale dagsorden i lyset af klimaudfordringerne

En stor del af verdens regeringer forsøger at indrette samfundene herefter. De politiske krav vil blive en del af hverdagen, som virksomhederne skal navigere i – og det gælder om at tilpasse sig vilkårene og få fortalt historien om, hvor man står. Her mener Junckers, at virksomheden har et ideelt udgangspunkt – og kan nu påvise, at virksomheden bidrager positivt med points til DGNB-certificerede byggerier.

– DGNB er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. I samarbejde med Rambøll er det blevet kortlagt, hvordan Junckers produkter positivt bidrager med point til fokusområder som totaløkonomi, indeklima og materialer i ordningen. Vi stiller den nødvendige information, inkl. miljøvaredeklaration (EPD) til rådighed, som en auditor måtte have brug for til certificering af forskellige typer byggeri, forklarer Niels Clement, salgsdirektør hos Junckers.

CO2-positiv produktion

Junckers anvender i produktionsprocessen betydelige mængder energi til tørring og forarbejdning af træet, men producerer faktisk mere energi end virksomheden selv kan anvende.

– Det skyldes, at alle biprodukter som bark, flis og savsmuld fra produktionen leveres til et lokalt kraftværk, der til gengæld returnerer elektricitet og damp til Junckers og elektricitet og varme til det offentlige danske energinet, siger Niels Clement og tilføjer:

– Da træ er et CO2-neutralt materiale, og fordi Junckers producerer mere energi end virksomheden selv kan anvende, genereres der et stort CO2 overskud, som kommer samfundet til gode. Det gør Junckers til en CO2-positiv virksomhed, fremhæver Niels Clement.

Træ med god samvittighed

Junckers ønsker at blive opfattet som en aktør, der arbejder for bæredygtighed og støtter derfor initiativer, der forbedrer miljøbevidstheden.

– Vi har derfor valgt at få PEFC™ og FSC® Chain of Custody certifikater. Et Chain of Custody certifikat gør det muligt at spore træet fra det færdige gulv tilbage til skoven. PEFC™ og FSC® er organisationer, der arbejder globalt for at sikre dokumentérbart legalt og bæredygtigt skovbrug med henblik på at beskytte naturen, dyreliv og mennesker, siger Niels Clement, der peger på den gode fortælling i Junckers.

– Den gode fortælling er jo, at vi har en stor dansk virksomhed, der fremstiller massive trægulve. Trægulvene er elegante og smukke og udtryk for en flot produktudvikling, der formår at tilpasse sig markedets behov, når det gælder funktion og design. Man kan anvende produkterne med god samvittighed, fordi de er fremstillet med stor, bæredygtig ansvarlighed, hvor der er tænkt på miljøeffekt og ansvarligt skovbrug. Som vi ser det, kan det ikke blive mere naturligt. Et massivt trægulv fra os er produceret af 100 procent hårdttræ. Der er ikke gemt mellemliggende lag i gulvet, hvor hårdttræ er erstattet af sammenlimede alternative materialer. Det betyder, at man får et 100 procent naturligt materiale, der ældes med ynde, og som kan anvendes i flere generationer med meget lang holdbarhed, da trægulvet kan slibes og vedligeholdes mange gange, fremhæver Niels Clement.

Ordforklaring:

DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. DGNB blev taget i brug i Tyskland i 2008. Den er tilpasset europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, som trådte i kraft i 2013.

Foto: Alle Junckers-gulve er certificerede for ansvarlig skovdrift. Her ser vi Junckers Eg Sildeben, lagt på Hotel Kong Arthur i København.