23 nye medlemmer af vådrumskontrol

I de sidste tre år har 23 nye gulventreprenører meldt sig ind i Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK

I 2016 satte medlemmerne af GVK et mål om, at der med udgangen af 2018 skulle være 100 medlemmer af den uvildige kvalitetssikringsordning. Og der har da også været en pæn fremgang af medlemmer de sidste tre år. Desværre har der så også været 17 udmeldelser, som følge af blandt andet en række konkurser i 2018.

– Vi har haft grundige drøftelser om ordningens fremtid med både leverandørerne og entreprenørerne. Der er enighed om, at vi fremadrettet ikke alene vil fokusere på antal medlemmer, men også tage i betragtning, hvor stor en andel af vådrumsmarkedet, som GVK-medlemmerne repræsenterer, sagde fagteknisk konsulent Kim Sildorf på GVKs årsmøde.

Status er, at 61 gulventreprenører er medlemmer af GVK, og de repræsenterer halvdelen af markedet for vådrum, hvis man tager udgangspunkt i, hvor mange montører med gyldige svejsecertifikater, der er ansat i et GVK-medlemsfirma.

Overvejer lempelser af GVK

– Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer. Og med fokus på medlemskredsens markedsandel, tror vi, at der kan gennemføres en mere målrettet og opsøgende indsats for at få nye til at melde sig ind i den uvildige kvalitetssikringsordning, sagde Kim Sildorf, der er sekretær for GVK-udvalget.

Kim Sildorf kunne også fortælle, at sekretariatet vil arbejde videre på, om man kan lempe nogle af kravene. Det gælder f.eks. kravet til antal af indberetninger og kravet om re-certificering hvert tredje år. Her mener leverandører og udvalg, at stor rutine i udførelse af vådrum eventuelt kan fritage for re-certificering i fremtiden.

Samtidig vil udvalget se på, om det kan blive en mulighed, at man kan opretholde sig medlemskab i perioder, hvor man ikke udfører vådrum.

Gratis it-hjælp til portalen

Al begyndelse er svær, og derfor har det også været lidt tungt med at få medlemmerne oplært i, hvordan de bruger det nye og moderniserede digitale KS-system.

Gulvbranchen tilbyder derfor medlemmerne en gratis håndsrækning, hvor de kan få et ekstra konsulentbesøg af Jens Peder Guldberg fra Byggeriets Kvalitetskontrol. Her vil han hjælpe dem til at få opdateret deres side.

Det ekstra servicetilbud starter i efteråret 2019, og medlemmerne vil få informationer om, hvordan det foregå.

I 2018 udførte Byggeriets Kvalitetskontrol 97 kontroller. Heraf var de 50 kontroller fjernaudits. Hele forudsætningen for den nuværende ordning er, at gulventreprenørerne indberetter på den nye digitale platform, så Byggeriets Kvalitetskontrol kan udføre fjernaudits i stedet for at skulle på kontrolbesøg rundt i landet.

Kvalitetssikringsordningen kan alene køre rundt økonomisk, fordi de seks leverandører af vådrumsmateriale giver et vådrumsbidrag til kontrollen. Vådrumsbidraget afhænger alene af, hvor mange kvadratmeter materiale til vådrum, der sælges.