I 2025 skal tæpperne recirkulere

Tæpper er en betydelig affaldsstrøm i EU, og det estimeres, at 1,6 mio. tons sendes til affaldsbehandling hvert år

I 2025 skal alle tæpper, der sættes på markedet være fri for alle potentielt farlige stoffer, være genbrugsegnede, indsamles separat og være fuldt ud genanvendelige. Samtidig skal sektoren øge anvendelsen af genanvendt materiale.

Dette er visionen for den europæiske tæppeindustri, som blev præsenteret i forbindelse med en ny rapport, der giver anbefalinger til, hvordan man kan øge den cirkulære økonomi inden for tæppeindustrien. Den nye rapport, som er udarbejdet af det Britiske konsulenthus Eunomia for Changing Markets Foundation, præsenterer en række politiske indgreb, som kan presse både udbud og efterspørgsel i den rigtige retning. Analysen tager udgangspunkt i to såkaldte policypakker:

Et udvidet producentansvarssystem for tæpper, der bl.a. indebærer et incitament til bedre design samt obligatoriske krav til grønne offentlige indkøb, som er designet til de medlemsstater, der har de højeste ambitioner inden for området.

Obligatoriske krav, som skal drive eco-design og take-back ved hjælp af økonomiske instrumenter. Denne pakke kan enten være forløber for den ovenstående eller fungere som et alternativ i de medlemsstater, hvor et producentansvar ikke er en umiddelbar mulighed.

I forbindelse med lanceringen af den nye rapport udkom tre store tæppeproducenter med en fælles pressemeddelelse, hvor de bakker op om det foreslåede 2025-mål samt om en obligatorisk producentansvarsordning på tæpper.

En betydelig affaldsstrøm

Tæpper er en betydelig affaldsstrøm i EU, og det estimeres, at 1,6 mio. tons sendes til affaldsbehandling hvert år. Under tre procent genanvendes, og en endnu mindre andel genbruges. De fleste tæpper er produceret med olie-baserede plastmaterialer, og der er generelt bekymring om de farlige stoffer, som mange tæpper indeholder. Mere end halvdelen af den europæiske efterspørgsel dækkes af europæisk producerede tæpper, så det forventes, at der er et betydeligt potentiale for at skabe flere jobs i sektoren, når genbrug og genanvendelse øges.

Kilde: Dakofa (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer)

Foto: Under tre procent af tæpper genanvendes, og en endnu mindre andel genbruges.