Lettere hverdag med IT

Oplevelsen af at flytte papir fra den ene bunke til den anden fik Jonny Jørgensen til at se sig om efter it-løsninger, der kunne lette hverdagens administration. Byggeriets IT-messe gav første skub

– Vi har kun været i gang i en måned med det nye system, og jeg kan allerede mærke, at hverdagen er blevet lettere, siger Jonny Jørgensen, ejer af Næstved Gulve.

Virksomheden havde gennem mange år kørt med et C5-økonomisystem, der efterhånden havde set sin udløbsdato. Det gav ekstra arbejde på kontoret, og Johnny Jørgensen havde derfor gennem flere år overvejet, hvordan virksomheden kunne få nogle nye digitale værktøjer, der kunne lette administrationen.

– Tiden var til, at vi så kritisk på vores system. Vi følte, at vi spildte tiden ved at flytte papir fra den ene bunke til den anden. Vi deltog derfor på it-messen et par år i træk. Her talte vi med leverandørerne og hørte, hvad der kunne lade sig gøre. Det fik os til efterfølgende at kontakte Basit. De hjalp os med at få overblik over vores udfordringer og lave en handlingsplan, siger Jonny Jørgensen.

Færre fejl

Med rådgivning fra Basit, der rådgiver byggebranchen i it-løsninger, udvalgte Jonny Jørgensen tre potentielle leverandører til et interview om, hvad de kunne levere og hvordan. Resultatet blev, at han valgte E-regnskab fra Hallerup Net.

– Vi er stadig i gang med indkøringen, så vi har ikke fået alle fordelene endnu. Men vores administration er blevet langt mindre tidskrævende. Svendene kan få deres arbejdssedler direkte på telefonen, og de kan registrere timer og materialer med det samme, så vi kan fakturere hurtigere end tidligere. Det minimerer også risikoen for fejl, fordi tingene bliver registreret løbende, siger Jonny Jørgensen, der allerede nu ser muligheder for at reducere i sine omkostninger til administration.

– Jeg tror, vi kan være færre i administrationen. Det er en stor fordel – ikke mindst, når der indimellem er færre projekter i gang. Så hænger jeg ikke på faste udgifter til administration. Derfor er det rart endelig at være kommet med på it-vognen. Jeg er glad for min beslutning, siger Jonny Jørgensen.

Pris efter travlhed

Selve systemet er også fleksibelt i forhold til, hvor travlt Jonny Jørgensens virksomhed Næstved Gulve har. Hver måned betaler Jonny Jørgensen en abonnementspris for systemet. Prisen er udregnet efter, hvor mange bilag der skal behandles om året i virksomheden.

– Jeg valgte et system, der er specielt stærkt med hensyn til projektstyring og regnskab, hvor de øvrige leverandørers systemer har nogle andre fordele. En anden fordel er, at Hallerup Net har mange kunder inden for byggebranchen og kan tilpasse systemet de særlige udfordringer, vi har i byggeriet. Næste skridt bliver, at jeg skal se på kvalitetssikringen. Der skal jeg også arbejde noget mere med it-løsninger og vil i den forbindelse undersøge mere omkring Gulvbranchens Kvalitetssikringsløsning, fortæller Jonny Jørgensen, der anbefaler virksomheder med lignende udfordringer at deltage i Byggeriets IT-messe.

– Det har givet meget at være med på it-messen, når alle leverandørerne er samlet. Første år gik vi rundt og så på mulighederne, og året efter var vi mere målrettede og talte med udstillerne om, hvad der kunne passe til os. Det gav os bedre viden om de muligheder, der er på markedet, slutter Jonny Jørgensen.

Foto: Efter nogle års grundige overvejelser har Jonny Jørgensen netop fået nye it-løsninger i sin virksomhed Næstved Gulve. Han brugte Byggeriets IT-messe til at se mulighederne fra de mange it-leverandører