Dårlige udbud fører til usikre priser

Mange gulventreprenører oplever, at udbudsgivere på kontraktmarkedet – dvs. de professionelle bygherrer – ikke udviser god udbudsskik. Det er behov for et sæt etiske spilleregler, mener Gulvbranchen.

Dårlige udbudsmaterialer og -proces resulterer i ineffektivitet og usikker prissætning. Det gavner hverken bygherrer eller entreprenører, og derfor efterlyser Gulvbranchen højere etik og disciplin i hele udbudsprocessen.

Når udbudsmaterialet er for dårligt, skaber det i mere end ni ud af ti tilfælde unødigt merarbejde for gulventreprenøren. I næsten hvert tredje udbud beder bygherren om yderligere tilbud efter, at udbudsfristen er udløbet. Beskrivelserne i det udbudsmateriale, de modtager, er i stort omfang irrelevant for den opgave, de vil byde ind på, og de får ikke tilstrækkelig tid til at udarbejde tilbuddet. Sådan svarer Gulvbranchens medlemmer i en ny miniundersøgelse, der kun dækker en mindre del af medlemskredsen. Resultaterne skal derfor tages med et vist forbehold.

– Undersøgelsen er en indika­tion af, at der er behov for et sæt spilleregler for, hvorledes en udbudsproces bør for­løbe for at skabe effektivitet og optimale konkurrencebetingelser. Dette vil være til gavn for både bygherrer og entreprenører, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen i Dansk Byggeri.

Kvaliteten er altafgørende

Den ringe kvalitet af udbudsmateriale har store konsekvenser for Gulvbranchens medlemmer, der medvirker i undersøgelsen. Tre fjerdedele fortæller, at deres tilbudspris bliver usikker. Mens tre fjerdedele mener, at de på­tag­er sig større risiko i deres til­buds­pris. For de fleste skaber det dårlige udbudsmateriale unødigt merarbejde, og de er tvung­et til at stille opklarende spørgsmål til udbudsgiver. Omkring 60 pct. vælger at tage en række forbehold i deres tilbud, og for hver fjerde betyder dårligt udbudsmateriale, at de simpelthen afholder sig fra at afgive tilbud.

Indimellem har gulventreprenørerne en fornemmelse af, at bygherre beder om tilbud for at kontrollere priserne på en entreprise, som en konkurrent har fået. En sådan mistanke om, at det er bygherrens hensigt at indhente kontrolpriser, får ifølge undersøgelsen i langt de fleste tilfælde entreprenøren til at undlade at afgive priser.

Topfoto: Når udbudsmaterialet er for dårligt, skaber det i mere end ni ud af ti tilfælde unødigt merarbejde for gulventreprenøren. Foto: Ricky John Molloy.