Videncenter for miljøfarlige stoffer er en realitet

Miljøfarlige stoffer og materialer som PCB, asbest og bly udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker og miljø.

Dansk Byggeri har derfor arbejdet for at samle interessenterne om et videncenter for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Videncentret vil blive målrettet byggeriets parter – bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner – med det formål at yde gratis vejledning i, hvordan gæld­ende miljøregler overholdes. De første 2½ år er vidensformidling­en gratis, og herefter skal der udvikles en forretningsmodel, der sikrer, at centret kan køre videre på markedsmæssige betingelser.

GI, Realdania og Miljøstyrelsen har skabt det nødvendige budget for et videncenter på omkring 6,8 mio. kr. Hertil skal lægges 1,2 mio. kr., som det konsortium, der har vundet opgaven ved et EU-udbud, skyder i projektet, så der i alt er 8 mio. kr. Pengene skal gå til opstart og udvikling af videncentret, produktion af vejledning­er til byggeriets parter, sekretariatsbetjening og udvikling af en forretningsmodel for videreførelse af centret på bæredygtige forretningsvilkår.

Det vindende konsortium består af Teknologisk Institut, Golder Associates og KommunikationsKompagniet A/S. De skal sikre den nødvendige indsigt og service til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner i forhold til udfordringer med miljøfarlige stoffer og materialer i byggeriet.