Svensk skumbeton får dansk datterselskab

NFM Flytgolv fra Oxie ved Malmø opererer nu i Danmark fra egen adresse i København. Efterspørgslen på især skumbeton er stejlt stigende

Siden 1980 har svenske NFM Flytgolv været en kendt entreprenør og leverandør af støbte gulve til det danske marked; gennem tre årtier med bl.a. skumbeton som et af de vigtigste produkter på hylderne.

Aktiviteterne har hidtil været styret fra hovedkvarteret i Oxie udenfor Malmø, men nu er forretningen vokset så betydeligt, at det er blevet tid til at etablere sig i Danmark, oplyser direktør Leif Gustavsson. Leif Gustavsson har derfor ansat en kendt profil i gulvbranchen, Tim Exbøl (tidl. Dahls Gulve), til at lede den danske afdeling. Det sker nu fra en adresse på Amager, hvor NFM Flytgolv samtidig har fået god plads til et større varelager.

Nemmere hverdag

– Vi får hurtigere reaktionstider, og vi undgår det danske bureaukrati, der kan være en prøvelse af de helt store over for især virksomheder med adresse uden for Danmark, påpeger Leif Gustavsson som gode grunde til at etablere sit danske datterselskab. Af stor betydning er det også, at NFM Flytgolv parallelt øger sin pumpevognskapacitet fra en til fire biler, som alle kan tilgås for ordrer i Danmark.

– Vi er sikre på, at vi med dansk adresse får en nemmere hverdag, og vi kan se tilsvarende store fordele for vores kunder, når lageret befinder sig her og styres lokalt. En af de store fordele ved den færdigtblandede skumbeton er netop, at den er hurtig at udlægge, og at vi kan arbejde autonomt med den fra biler, der kan sammenlignes med en slags mobile fabrikker, forklarer Tim Exbøl. Bilerne har selv alle materialer med og blander dem på stedet til skumbeton, som derefter pumpes ind på byggepladsen og udlægges på etagerne.

Overfladen er gangbar efter tre timer, og der kan arbejdes videre på det hærdede gulv næste dag, oplyser Leif Gustavsson, som har erfaringer med skumbeton gennem 30 år. At hele processen foregår in situ giver store fordele, tidsmæssigt og i forhold til kvaliteten, lyder vurderingen fra Leif Gustavsson: Forholdene er de samme under både fremstilling og udlægning.

Stigende krav

På basis af et bygningsreglement med stigende krav til både akustisk og termisk isolering er skumbeton blevet et meget efterspurgt og ombejlet materiale til etablering af etageadskillelser. Det gælder i kontor- og institutionsprojekterne, men ikke mindst i de mange boligejendomme, der aktuelt opføres i Danmark, konstaterer Tim Exbøl.

Der findes eksempler på, at betydelige byggeprojekter ikke har kunnet godkendes, fordi utilstrækkelig omhu med de støbte gulve har medført en ringe trinlydsdæmpning. Den type undladelsessynder kan koste mange millioner i et i forvejen prispresset projekt, når andre – f.eks. NFM Flytgolv – siden skal rette op på forsømmelsen.

Det er også en faktor, at skumbeton bruges lige så vel i renovering som i nybyggeri. Netop skumbetonens lavere vægt er ofte en afgørende faktor. Densiteten kan styres, så vægten svinger mellem 350 til 900 kg pr. kbm, oplyser Tim Exbøl.

Densitet

Målet for densitet styres af kravene til akustisk og termisk isolering: Lav densitet giver en bedre termisk isolering, mens høj densitet giver en bedre trinlydsdæmpning.

– Det er et vigtigt argument for at vælge skumbeton, at merprisen på bare 150 kr. pr. kvm for at få den optimale akustiske dæmpning for fremtidige ejere og brugere er forsvindende lille, observerer Leif Gustavsson.

– Det er jo noget nemmere at sælge boliger til 150.000 kr. pr. kvm, hvis kvaliteten er i top – også den kvalitet, der befinder sig under gulvet, mener Tim Exbøl med reference til de ekstreme priser på Københavns bedste adresser.

Ud over skumbeton markedsfører NFM Flytgolv flydespartel, håndspartel og EPS-beton (med flamingokugler).

Foto: Skumbeton udpumpes i flydende form og er selvnivellerende. Gulvet er hærdet op efter et døgn.