Gulventreprenør efterlyser regler for god udbudsskik

Direktør Jan Overgaard, Ribergaard Gulve i Glostrup, har fået nok af bygherrer, der laver dårligt udbudsmateriale og opfører sig uetisk i udbudsprocessen

Direktør Jan Overgaard, Ribergaard Gulve i Glostrup, har fået nok af bygherrer, der laver dårligt udbudsmateriale og opfører sig uetisk i udbudsprocessen. Det fører nemlig til dårligt håndværk, fordyrelse af byggeriet og spild af ressourcer

– Udbudsloven er så liberal, at hovedentreprenører kan gøre, som det passer dem. Der er rigtig mange bygherrer, der slet ikke har nogen etik, mener Jan Overgaard. Hans virksomhed, Ribergaard Gulve i Glostrup, har i flere tilfælde været billigste udbudsgiver og alligevel ikke fået kontrakten. Nu efterlyser han regler eller retningslinjer for god udbudsskik på området.

– Selv om tilbuddet for længst er afgivet, og byggeriet har været i fuld gang i måske et helt år, så bliver der ikke indgået kontrakt med gulventreprenøren. Først to-tre måneder inden byggeriet er helt færdigt bliver vi kontaktet og opfordret til at give en pris. I princippet bliver arbejdet udbudt igen, da udbudsfristen for længst er løbet ud. Typisk uddelegerer hovedentreprenøren opgaven med at indhente pris hos gulventreprenørerne til konduktøren. Har han en god samarbejdspartner, går han til ham og siger: “Jeg har en opgave, der står til en million kroner, kan du løse den for 925.000 kr.?” I dag er markedet så presset, så det siger ingen nej til. Desværre betyder det også, at arbejdet bliver udført nødtørftigt og med billige materialer af ringe kvalitet. Det har jeg set mange tilfælde af igennem mine snart 20 år som syns- og skønsmand, siger Jan Overgaard.

Drastisk fald i omsætningen

I de seneste år har Ribergaard Gulve fravalgt at byde ind på det private kontraktmarked for i stedet at koncentrere sig om at servicere de gode, faste kunder. Det betød et drastisk fald i omsætningen, men omvendt havde det ikke den store betydning på indtjeningen.

– Min vurdering er, at dækningsprocenten ved kontraktudbud for mellemstore virksomheder i vores branche er på et meget lavere niveau end i mange andre brancher. Det hænger sammen med, at markedet er så presset, at vi kalkulerer lige til stregen, og dermed er branchen med til at ødelægge prissætningen og hive kvaliteten ned. Vi vil alle sammen gerne lave et flot kvalitetsarbejde og aflevere det til tiden, men det lader sig ikke gøre, siger Jan Overgaard og fortsætter:

– Selvfølgelig jagter bygherrer de laveste tilbud, men prisen kan også blive så lav, at det ikke kan undgå at gå ud over kvaliteten – både materiale- og håndværksmæssigt. Jeg er varm tilhænger af en stærk konkurrence, men det skal være på fair og sammenlignelige vilkår.

Løsningen er udformningen af et sæt etiske spilleregler, som branchen bredt bakker op om. Det vil nok kræve et langt sejt træk med holdningsændringer osv., men frivillige ordninger er at foretrække frem for decideret lovgivning på området.

Unødig brug af ressourcer

Jan Overgaard mener også, at der bruges alt for mange ressourcer ved besigtigelse i forbindelse med kontraktudbud.

– Når vi er ude på besigtigelser for at byde ind på nye opgaver, kommer der måske fem hovedentreprenører, som hver har 20-25 underleverandører med, selv på mindre opgaver til en samlet entreprisesum på under en million. I den fase bliver der brugt alt for mange ressourcer, og det bliver altid underentreprenørerne, der kommer til at betale. Faktisk kunne byggeriet blive billigere, hvis man ikke brugte en hel masse unødvendige ressourcer i tilbudsfasen, mener Jan Overgaard.

Tilbagemelding burde være et krav

En anden anke, som Jan Overgaard har imod bygherrer, er, at de stort set aldrig giver tilbagemelding på gulventreprenørens tilbud:

– Det er utrolig sjældent, at vi får at vide, hvordan vi ligger i forhold til de andre tilbudsgivere. Tilbagemelding bruger de ikke tid på, og det betyder, at vi ikke ved, hvordan markedet bevæger sig. Jeg synes, tilbagemelding burde være et krav. Prisen er vigtig, men bør ikke være det eneste parameter at konkurrere på. Jeg ser mange løsninger og produkter, man ikke skulle have valgt. Med den nuværende lovgivning er det ikke lovligt, at bygherren angiver, hvilke materialer der skal vælges. Men jeg mener, at det kan lade sig gøre at udarbejde en beskrivelse, uden at nævne materialer. Det kræver tid for bygherren, men omvendt kan man undgå håndværksmæssige fejl og mangler samt valg af for ringe materialer, siger Jan Overgaard.