Sørg for klare skriftlige aftaler

Det er juridisk komplekst at placere et ansvar for en mangel, som opstår som følge af, at underlaget har været for fugtigt, da gulvet blev lagt

Der er mange fejlkilder og flere forskellige håndværkere er inde over, når det skal vurderes, om et betongulv er tilstrækkelig tørt til at lægge gulv. Derfor er det heller ikke lige til at fastslå, hvem der har ansvaret, hvis der efterfølgende opstår mangler ved lægningen af et gulv.

Hvem der har ansvaret afhænger af årsagen til, at forholdene ikke er på plads, når gulvlægningen skal ske, og om det står i kontrakten, hvem der har ansvaret for fugtmålingen.

– Det bedste råd er at sørge for at indgå klare skriftlige aftaler om, hvem der har ansvaret for måling af restbyggefugt, siger Johan Iversen Møller, advokat i Dansk Byggeri.

Åbenlyse fejl forpligter

Manglerne ved gulvet kan opstå, når gulventreprenøren lægger et gulv, velvidende at betonen er for fugtig.

– I en situation, hvor det ikke er aftalt, at gulventreprenøren står for fugtmåling af underlaget, kan gulventreprenøren alligevel blive draget til ansvar for restbyggefugt, hvis han bygger videre på en anden entreprenørs åbenlyse fejl. Hvis underlaget er for fugtigt og gulventreprenøren ved det, eller burde vide det, skal gulventreprenøren orientere sin bygherre forud for arbejdets igangsætning og følge dennes anvisninger. Gulventreprenøren bør af hensyn til bevissikring sørge for at få bygherrens anvisning på skrift, siger Johan Iversen Møller.

Men skaderne kan også opstå, hvis den projekterende rådgiver ikke har taget højde for udtørringstiden af betonen i tidsplanen. Hvis et fugtmålingsfirma foretager målingen med forkert udstyr eller udtager destruktive prøver forkert. Eller fordi den entreprenør, der har lagt betonen eller tyndpudset, ikke har fulgt specifikationer og f.eks. valgt en beton, der tørrer for langsomt. Endelig kan det også være hovedentreprenørens fulde ansvar, hvis han ikke har uddelegeret det til underleverandørerne ved indgåelsen af kontrakterne.

Forbehold tilsidesættes

Det fremgår af Gulvbranchens vejledning ‘Fugtmåling før gulvlægning’, at ‘bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal lægges.’

Men det holder ikke altid i retten. Gulvbranchen hører jævnligt om, at dommere tilsidesætter faglige forbehold for at beskytte den almindelige forbruger, der er den svage part i sådan en sag.

Ifølge Gulvbranchens vejledning foretager gulventreprenøren en stikprøvekontrol af fugt og temperatur som en del af kvalitetssikringen for at konstatere, om der kan lægges gulv.

Også Bygningsreglementet fastsætter krav for at forebygge skader som følge af fugt. Det sker for at forebygge, at våde fugtfølsomme materialer ikke indbygges ved byggeriets opførelse, så der efterfølgende er risiko for skimmelsvamp og andre fugtskader.

Foto: I en situation, hvor det ikke er aftalt, at gulventreprenøren står for fugtmåling af underlaget, kan gulventreprenøren alligevel blive draget til ansvar for restbyggefugt, hvis han bygger videre på en anden entreprenørs åbenlyse fejl, siger Johan Iversen Møller, advokat i Dansk Byggeri.