Gulvet i centrum i familieboligen

Boligbyggeriet har stadig et pænt volumen, og nybyggeriet suppleres af et omfattende renoveringsbyggeri. I alle projekter får gulvet særlig opmærksomhed

Om end tallene ikke kan måle sig med rekordårene 2005-07 er det danske boligbyggeri stadig inde i en god udvikling. I det første halvår af 2014 blev i alt godt 4000 boligprojekter påbegyndt; især hovedstadsområdet udviser en pæn aktivitet.
I det omfang, nybyggeriet har svært ved at følge med, kompenseres med travlhed indenfor renovering af de mange boligejendomme fra især det industrialiserede byggeris tidlige perioder.

I de nyprojekterede boligejendomme er gulvet i centrum som en af de vigtigste del af apteringen og dermed også et punkt, der har boligkøbernes fulde opmærksomhed. Overvejende vælges trægulve med en præference for lamelversioner i takt med, at opvarmning i gulvet vinder udbredelse.

I renoveringsopgaver præsenterer netop gulvet ikke så sjældent en speciel udfordring. Først er der svære overvejelser om renovering eller udskiftning; derefter diskuteres trægulve overfor gulvtyper, der har samme udseende, men er mere robuste og nemmere at vedligeholde i ikke mindst det almene byggeris lejeboliger.

Samtidig er der særlige krav og begrænsninger, når der arbejdes med gulve i det eksisterende byggeri: Konstruktionernes opbygning, byggehøjder og logistiske udfordringer, hvis beboerne bliver boende, mens renoveringen gennemføres.

På disse sider rapporteres om nyheder indenfor træ, som langt overvejende stadig er det foretrukne gulv til de danske boliger. Men også om alternativer, der ikke mindst er velegnede til renoveringsopgaverne. Det danske boligmarked er ikke et af de mest forandringsparate, hvilket også spejler sig i produktudviklingen. Men der er dog enkelte fremstående undtagelser, som man kan forvisse sig om på vedstående foto.