Nye trægulve på gamle slotte

Gram Slot og Kragerup Gods ved Ruds-Vedby på Sjælland er eksempler på historiske kulturbygninger, der har fået nyt liv ved at søge nye næringsveje indenfor eventbranche og erhvervsturisme

Et samarbejde med Dansk Hårdttræ Savværk A/S, DHS, har skabt autentiske og bæredygtige gulve af egetræ med et minimum af vedligeholdelse til de moderniserede rammer for konferencer, festlige begivenheder og hotelvirksomhed.

Til den gennemgribende renovering på Gram Slot valgte bygherren i dialog med DHS A/S et plankegulv af massiv eg fra sønderjyske skovbrug med løs fer, endenotet i faldende længder og i to bredder, 110 og 130 mm. Vekslende bredder gav en optimal udnyttelse af råtræet. De rustikke gulve blev lagt på strøer i den tidligere stald og lade på Gram Slot, der nu tilbyder opdaterede faciliteter til udstilling og møde, i alt ca. 2.000 kvm!

På Kragerup Gods er det oprindelige værkstedsbygninger, der nu er omkalfatret til de nye tider med bl.a. massiv egeplank fra DHS A/S: 400 kvm i dimension 21 x 175 mm med fer og not, fuldklæbet med speciallim på det afrettede betongulv.

For begge løsninger gælder, at gulvene kan modtage et ‘brush-up’ hvert 5.-7. år. Afslibning, fulgt af olie eller lak kan gennemføres med et minimum af omkostning.

Dansk Hårdttræ Savværk A/S opskærer dansk hårdttræ samt importerer og opskærer oversøiske træsorter. Savværket har egne tørrefaciliteter og vidtstrakt forædling af træ til gulve, beklædninger, trin og lister.