Mere viden om træ gennem samarbejde

Træinformation og Gulvbranchen er nu gået sammen i udvalget Fagligt Forum: Det handler om træ til gulve

Gulvbranchen indledte i starten af 2013 et formaliseret samarbejde med Træ-information omkring trægulve og indtrådte i udvalget Fagligt forum for trægulve. Baggrunden for beslutningen var et ønske om og behov for ensartethed i rådgivningen indenfor trægulvsområdet.

Træ information og Gulvbranchen har over en årrække kørt parallelle forløb med ensartede målsætninger. En model, der på den lange bane er uholdbar. Danmark er for lille et land til to konkurrerende organisationer med samme formål; et samarbejde synes på denne baggrund det mest fornuftige.

I udvalget Fagligt forum for trægulve sidder repræsentanter fra en lang række af de dominerende leverandører af trægulve til det danske marked. THO repræsenterer foruden Gulvbranchen også Dansk Byggeris Træsektion og Danske Byggeris Gulvsektion og varetager primært gulventreprenørens interesser i udvalget.

Publikationer

Udvalget arbejder p.t. på en række publikationer og forventer i august at udgive et program af faktablade. De første vil omhandle reklamationsbehandling og vurderingskriterier. Disse vil senere på året blive fulgt af faktablade om afleveringssituationen. Følgende områder vil blive behandlet: Udfaldskrav til trægulve, forholdene omkring farveforskelle i trægulve samt vejledninger der behandler overfladebehandling af trægulve.

Publikationerne henvender sig i første omgang til det professionelle marked, men det er udvalgets intention, at der også skal udvikles en version til det private marked.

Publikationer under udarbejdelse:

  • Udfaldskrav
  • Retningslinjer for visuelvurdering
  • Vurdering af farveforskelle
  • Retningslinjer for lakering
  • Vurderingskriterier for trægulve
  • Retningslinjer for reklamationsbehanding