Linoleum: Fuld fart på moderniseringen

De førende udbydere af linoleum kan frygte at se betydelige hospitalsordrer gå deres næse forbi. Nu kaldes der på samarbejde, produktudvikling og nye markedssegmenter

Mens de yngre søskende i gulvmaterialernes store flok råber højt, slår på tromme og klatrer højt op for at vise deres storhed, så oplever man den ældre 1) storebror i skikkelse af den kendte linoleum stå i det fjerne hjørne, hvorfra de unges græsselige hurlumhej betragtes med overbærenhed!

Er det et retvisende billede af linoleum i det aktuelle marked?

- Det ligger ikke til os at gale op om selvrensende og vedligeholdelsesfrie gulves velsignelser. For det første fordi det ikke passer, for det andet fordi vi linoleumsfolk er rimeligt konservative, lyder et svar fra Thomas Kjær, teknisk chef hos den ene af Danmarks to førende linoleumsudbydere, Forbo Flooring A/S. Vi har et godt produkt, hvorfor ændre på det, fastslår Thomas Kjær.

Den anden store markedsanfører herhjemme er Armstrong Danmark; her sidder Erling Poulsen i direktørstolen:

- Linoleumsfremstilling er en kompliceret proces og derfor ikke en forretning, man lige går i gang med. Et stabilt – men ikke voksende – marked forsynes af få producenter; og det vil næppe ændre sig i nær fremtid. Den kendsgerning kan meget vel være medvirkende til, at linoleum opfattes som stillestående og nålestribet på grænsen til det reaktionære, bemærker Erling Poulsen.

- Så det er på tide, vi bliver bedre til at fortælle den sande historie; og den handler ikke så sjældent om et kendt materiale, der træder helt nye stier, mener både Thomas Kjær og Erling Poulsen. En tredje udbyder – med en noget mindre del af markedet – er Tarkett A/S med teknisk direktør Jørgen Baden: – Linoleum står stærkt på sin historie, men vi ser efterspørgslen bevæge sig væk fra den marmorerede tradition i retning af moderne, ensfarvede flader. Det præger vores aktuelle kollektioner.
Thomas Kjær peger på fremkomsten af både såvel nye strukturer og mønstre – som senere aktuelle kollektioners supplement af den klassisk marmorede med striber eller kunstneriske penselstrøg – og på nye formater i fliser.

- Markedet efterspørger fleksibilitet; den leverer vi i form af flisemoduler, som nu også er på vej i flere og helt nye dimensioner, lover Thomas Kjær uden at afsløre 2014- nyheder endnu.

Samme fokus

Men Forbos tekniske chef taber aldrig bæredygtigheds kvaliteterne af syne:

De skal stå centralt i enhver produktudvikling, understreger Thomas Kjær med henvisning til, at sundhedsbyggeriernes offentlige bygherrer og deres rådgivere har efterlyst en hårdere overflade på linoleum, der vil være resistent overfor kemikalier og den mest robuste anvendelse.

- Det har de fået med en fornybar og forsegling, annoncerer Thomas Kjær, men på en sådan måde, at materialets bæredygtighed er intakt 2). Linoleum skal vedblive at være så miljøintegreret, at man kan kværne dets bestanddele af naturens jute, savsmuld og linolie og gøde markerne med det!

Men I er på vej til at tabe store ordrer til producenter af fugefrie polyuretangulve. Så de argumenter er åbenbart ikke nok til at overbevise markedet?

- Der er plads til forbedringer; og vi er i fuld gang med selvransagelsen, erkender Erling Poulsen. Vi skal have mere fokus på vores produkt, blive bedre til at sælge os selv og til at læse markedet. At arkitekter og bygherrer efterspørger sammenhængende, ensartede flader med en robust overflade og en nem vedligeholdelse, kunne vi måske matche med en montageform uden svejsetråd, men med en skjult hæfteflade på undersiden af banerne, foreslår Erling Poulsen.

Tarketts og Forbos bud på den opgave går i retning af en multikoloreret ‘fugetråd’, som med sine mange farver ses mindre og får overfladen til at virke homogen og sammenhængende.

- Samtidig gøres fugetråden mindre modtagelig for smuds, så den bevarer sin overflade, forklarer Jørgen Baden.

Fælles mål

Erling Poulsen peger på linoleumsproducenternes fælles interesse i at udvikle robuste overflader, standarddimensioner på baner og fliser og montagemetoder med en fornødne fleksibilitet.

- Det er afgørende, at de budskaber, vi udsender individuelt, understøtter linoleums unikke egenskaber – ikke mindst de bæredygtige – og undlader at skabe tvivl og unødig støj, understreger Erling Poulsen.

Thomas Kjær minder også om, at tekniske data skal være pålidelige gennemsnitsmålinger og ikke peak-performance på en heldig dag. Når nye produkter sættes i søen, bør salgstalen også vægtes med et øje for en fælles-front af samstemmende og skinnende, flotte miljøvare-deklarationer (LCA’er og EPD’er).

Billedet af de fælles mål bør indsættes i den uhyre simple udbyderstruktur:

Af de ca. 1,8 mio. kvm linoleum, der årligt lægges i Danmark, leverer Forbo Flooring halvdelen. Broderparten af de sidste 50 pct. sætter DLW Armstrong sig på, mens en mindre andel går til Tarkett A/S.

Branchens lab

- Med al mulig respekt for Konkurrencestyrelsen ville et fælles laboratorium med research og udvikling omkring overflader, dimensioner, bæredygtighedsdeklarationer og montage være en stærk platform, vurderer Erling Poulsen. Han ønsker sig et udviklingsselskab, hvis fornemste opgave ville være at skabe maksimal synlighed og eksponering af linoleum som det rengøringsvenlige naturprodukt med fleksible anvendelsesmuligheder.

- Et åbent forum skal bruges til at drøfte de fælles udfordringer, som gør sig gældende nationalt og regionalt, mener Erling Poulsen.

Thomas Kjær støtter en åben dialog, bl.a. om tekniske specifikationer på et troværdigt og især ensartet, synkront grundlag.

- Jeg har dog svært ved at se, hvordan linoleumsbranchen lokalt og nationalt kan påvirke udviklingen i globalt dækkende laboratorier og forsøgscentre, der ligger andre steder i verden, tvivler Thomas Kjær.

Erling Poulsen ser ikke linoleumsvirksomhedernes internationale struktur som en hindring: – Hvis vi kommer i gang med et samarbejde reginalt eller nationalt, kan de frugter, som vi høster bringes videre i det internationale netværk. Innovationen behøver ikke altid ske oppe fra og ned; det omvendte er ikke så sjældent tilfældet, argumenterer Erling Poulsen.

Ny anvendelse

Linoleum som naturmateriale sætter grænser for produktudviklingen, men er der nye kombinationsmuligheder eller anvendelsesområder?

Thomas Kjær: – Udbytterige kombinationer med tekstile produkter er set til ikke mindst storrumsmiljøerne; og linoleum har fine egenskaber som beklædning af vægge, inventar eller f.eks. fenderlister på hospitalerne. Det yder en god beskyttelse af udsatte overflader og har gode akustiske egenskaber. Så, ja, der er flere muligheder for anvendelse.

Erling Poulsen: – Vi er åbne for at udvikle linoleum i en retning, der ikke nødvendigvis er den klassiske. Udviklingen bør i vores optik være markedsdrevet, hvilket også har givet sig udslag i nye bidrag til kollektionen. Har vi haft succes med det? Ja! Så meget, at vil fortsætte? Ikke nødvendigvis! Meget tyder på, at det er de kendte og skattede udgaver af linoleum, som får længst levetid, vurderer Erling Poulsen.

Og dermed er vi måske fremme ved pointen: Mens teknologisk inspirerede ekskursioner til eksotiske materialer ofte har kort nyhedsværdi, vender vi i reglen tilbage til de lødige byggevarer fra en sejlivet tradition. Ganske vist er de ikke så nye, men de holder!