Med gode råd bliver gulvet mere værd

Gulvbranchen har gennemført en markant styrkelse af den gulvfaglige rådgivning, som taler med erfaren stemme. Det er her, der ydes garanti for et godt gulv

Hvordan forholder det sig med voc’erne, hvis vi anvender denne gulvlim? Kan linoleum tåle kørsel med kontorstole? Hvilken restfugt kan vi acceptere i betonafretningen, når vi lægger færdigt gulv?

Det er spørgsmål, Gulvbranchens nyansatte tekniske konsulent Torben Hessing-Olsen kan svare på i søvne. Brancheorganisationen har taget konsekvensen af, at gulvets indflydelse på det færdige projekt er markant voksende og har styrket sin tekniske rådgivning med en erfaren entreprenør, som kender gulvets udfordringer fra sin hverdag.

- Som byggekomponent er gulvets muligheder i markant stigning; udviklingen i retning af bæredygtighed stiller nye udfordringer; og den ekstreme produktudvikling skaber ofte behov for rådgivning, når gulvet skal vælges. Det er et afsæt for bidrag, som jeg kan yde, ikke mindst til byggeriets rådgivere, siger Torben Hessing-Olsen, der har en lang karriere som udførende gulventreprenør bag sig, bl.a. som adm. direktør for P. Rasmussen & Sønner A/S.

- På den måde kan Gulvbranchen medvirke til at gøre gulvets indflydelse mere synlig samtidig med, at den tekniske rådgivning også har til formål at sikre kunderne bedre gulve, vurderer Torben Hessing-Olsen.

Det skal ske i samarbejde med Gulvbranchens fagtekniske udvalg, der er dannet efter gulvtyper og deres tilbehør: Tekstile, elastiske (linoleum, gummi, vinyl), træ-laminat (med pleje), fugefrie gulve samt lime og spartelprodukter.

- De faglige udvalg bliver endnu bedre i dialogen med en fagligt trænet konsulent med entreprenørbaggrund, der kan stille de provokerende spørgsmål og sparke ny udvikling i gang, lyder det fra Torben Hessing-Olsen.

Forventninger

Han peger på et indsatsområde, der vil få speciel opmærksomhed: – Afstemning af forventninger er en forudsætning for et vellykket gulv. Derfor udarbejder vi nu informationsmateriale, som Gulvbranchens medlemmer kan anvende i deres dialog med kunderne. Materialet, der bliver tilgængeligt både på papir og Internet, vil udvide potentielle kunders forståelse for og viden om den gulvløsning, de overvejer, forklarer Torben Hessing-Olsen.

Torben Hessing-Olsens konsulentindsats har tre overskrifter: Revitalisering, produktion og markedsføring. De rige kompetencer, som Gulvbranchens virksomheder besidder, skal revitaliseres. Ny viden skal produceres. Og hele pakken skal markedsføres.

Indsatsen bevæger sig ad to spor: Et internt sikrer, at medlemsvirksomhedernes produktviden og kompetencer styrkes og deles, og et udadrettet spor sigter på markedet og synliggør Gulvbranchen som et videncenter for byggeriets parter. Formålet er at give et medlemskab størst mulig værdi for den enkelte virksomhed.

Second opinion

- Både for Gulvbranchens medlemmer og for eksterne partnere fungerer Gulvbranchens tekniske rådgivning også som en ‘second opinion’. Tvister kan opstå både mellem entreprenørmedlemmer og deres kunder om udførelsen af en opgave, eller en kunde er blevet skuffet i sine forventninger til sit nye gulv, forklarer Torben Hessing-Olsen. Så kan vi som uafhængige rådgivere yde faglig bistand og medvirke til en forhandlet løsning og dermed undgå, at konflikten eskalerer.

Overordnet er der mere end nogen sinde behov for en fagligt opdateret rådgivning til både udførende og rådgivende: – I takt med, at produkterne får nye egenskaber i udviklingen imod optimal bæredygtighed – f.eks. indenfor lime og spartelprodukter – så skal gulvlæggerne opdateres for at tilpasse processerne, påpeger Gulvbranchens tekniske konsulent. På samme måde har arkitekter og indretningsrådgivere brug for viden indenfor nye vækstsegmenter. Eksempler er projekter i sundheds- og plejesektoren og en voksende aktivitet i hotel – og restaurantindretning.

Torben Hessing-Olsen: – Opgaven er at presse den opdaterede information igennem hele systemet ud til de yderste led fra mester til svend og sluttelig til rådgivere