Egen forsikring skal dække værktøj

En aktuel voldgiftskendelse placerer ansvaret for stjålet værktøj hos medarbejderne og ikke hos arbejdsgiveren


Der er netop faldet en dugfrisk kendelse fra Voldgiften om erstatningsansvaret i forbindelse med tyveri af svendenes værktøj på en byggeplads. Arbejdsgiver – en større gulventreprenør – fik medhold i, at det var tilstrækkeligt at tilbyde en aflåselig værkstøjskasse til opbevaring af de ansattes personlige værktøj.

Sagen er af principiel karakter med betydning for hele gulverhvervet, og derfor var det vigtigt for Gulvbranchen i Dansk Byggeri at få prøvet spørgsmålet ved en Voldgift.

I den konkrete sag havde gulvfirmaet opstillet en aflåselig værktøjskasse, som benyttes til virksomhedens værktøj, hvori medarbejderne også kunne placere deres personligt ejede værktøj. Der var således ikke tale om et aflåseligt rum eller værksted som beskrevet i overenskomsten. Det skal samtidig bemærkes, at bygningen hvori værktøjskassen stod, var aflåst og der var byggehegn om med hængelås.

Kernen i spørgsmålet er derefter, hvorvidt virksomheden er erstatningsansvarlig og dermed forpligtiget til at betale for alt stjålet værktøj, også for medarbejderens personlige. Svendene krævede fuld erstatning for det stjålne værktøj.

Men gulventreprenøren blev frifundet.

Egen forsikring

Under sagens behandling påpegede Dansk Byggeris forhandlere, at overenskomsten på større arbejdspladser, hvor der er mulighed for det, kræver aflåst værksted etableret. Parterne var enige om, at det på den pågældende byggeplads netop ikke var muligt at etablere aflåst værkstedsrum; derfor var der også enighed om, at den aflåste værktøjskasse var tilstrækkelig.

Forud for voldgiften havde Dansk Byggeris forhandlere spurgt Forsikringsoplysningen, hvorledes man er forsikret med hensyn til brug af eget personligt værktøj, når man samtidig har en privat indboforsikring.

Forsikringsoplysningen oplyste, at en indboforsikring typisk dækker op til fem procent af forsikringssummen ved tyveri af værktøj, som sikrede selv ejer og bruger som lønmodtager i sit erhverv. Forsikringen dækker dog kun ved indbrud, altså hvor der sker indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale og aldrig fra arbejdsskure/containere.

I den konkrete sag havde den pågældende svend en privatforsikring, men han havde ikke anmeldt tyveriet og dermed højst sandsynligt forspildt chancen for dækning fra sin egen forsikring.

I lyset af frifindelsen skal det dog siges, at der kan kræves erstatning, hvis ikke overenskomstens bestemmelser om aflåseligt værksted/rum overholdes, når det et muligt!
Den endelige kendelse fra Voldgiftsnævnet forventes i løbet af december.