Svensk inspiration til certificering af kvalitet

Gulvbranchens medlemmer fik gode ideer med hjem efter en studietur til deres svenske søsterorganisation i Stockholm – bl.a. om slagkraftige certifikater

I Sverige stiller forsikringsselskaberne ofte krav om, at vådrumsarbejde ikke kan forsikres, medmindre det er en GVK-virksomhed, der udfører arbejdet. Og den svenske gulvbranches GVK-certificering har et meget tæt samarbejde med en række væsentlige aktører blandt bygherrer og bygningsejere.

Det var et par af de forskelle, som medlemmer af Gulvbranchen fik øjnene op for i løbet af et par lærerige dage hos deres svenske kolleger i Stockholm. Det var Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), der havde taget initiativ til studieturen, og hovedsigtet var at få et dybere indblik i hvorledes svenskerne arbejder med certificering og kvalitetssikring i vådrumsarbejder.

Samarbejdet med byggebranchens centrale aktører og forsikringsselskaberne har ført til, at den svenske GVK-ordning har indført skærpede udbudskrav om, at vådrumsarbejde skal udføres af godkendte virksomheder. Den svenske kontrolordning omfatter tillige både vinyl- og flisebelægninger.

Central rolle

De svenske gulvvirksomheder er samlet i ‘Golvbranschen’, der som Gulvbranchen i Danmark arbejder for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for gulventreprenørerne i byggeriet. Efter dansk forbillede dannede svenskerne i 1988 deres GVK-ordning for at skabe gode og sikre vådrum. I de senere år har den danske GVK-ordning oplevet faldende efterspørgsel; men med afsæt i de afgørende forskelle på de to ordninger forholder det sig lige omvendt på den anden side af Sundet.

Ifølge Branchechef Anders Hjorth Jensen kan man ikke uden videre sammenligne de svenske og danske forhold i byggeriet. Men branchechefen fremhæver det interessante i, at forsikringsselskaberne spiller en central rolle for at sikre kvaliteten, når der skal laves vådrumsløsninger.

- Som tidligere omtalt efterlever flere danske bygherrer ikke egne udbudskrav om, at vinylarbejde i f.eks. baderum og køkkenener skal udføres af en GVK-certificeret virksomhed, påpeger Anders Hjorth Jensen. Det giver anledning til ærgrelse og stor frustration blandt Gulvbranchens medlemmer, der investerer i kvalitetssystemer og specialuddannelse af deres gulvlæggere for at leve op til GVK kravene.

Opmærksomhed

Branchechefen siger, at den udvikling skal vendes, og det kræver opmærksomhed blandt bygherrerne om den øgede risiko, de løber ved ikke at vælge GVK-certificerede virksomheder.

- Og et øget fokus blandt bygningsejere, bygherrer og ikke mindst forsikringsselskaberne vil være særdeles kærkomment, udtaler Anders Hjort Jensen.
Gulvbranchen i Danmark har sendt en stående invitation til de svenske kolleger og håber at se dem i København i 2013.