Teknikgulve med det hele

Lindner og abopart danmark introducerer teknikgulvet med valgfri belægning og bonus i form af lyd, varme/køling eller ekstra styrke

Alt-i-et kunne man godt skrive som titel på det nye installationsgulv fra tyske Lindner, Floor and more®.

Gulvet opbygges som konventionelle teknikgulve af moduler på støtteben af stål, men som noget nyt giver Floor and more® plads for valgfri topbelægning og kan bidrage med flere services som lyddæmpning, varme eller køling og ekstra stærk konstruktion.

Floor and more ® består af fiberforstærkede moduler på 600 × 600 mm af kalciumsulfat (gips) på støtteben af stål. Det er støtteben, der limes fast på undergulvet, hvorefter højden justeres og låses. Det er imidlertid et kendetegn ved Floor and more®, at modulerne også limes i kanterne, hvor de mødes fer mod not. Den metode betyder, at man opnår et fuldstændig plant og fugefrit undergulv, der kan modtage en hvilken som helst afsluttende belægning. Lim og fikseringsvæsker er uden isocyanater og opløsningsmidler, understreger abopart danmark.

Adgangen til kabler og teknik i hulrummet under gulvet sker gennem en eller flere afsatte inspektionslemme, integreret i gulvets overflade. Antallet bestemmes af areal og installationernes kompleksitet.

Højden på Floor and more® er usædvanlig fleksibel fra beskedne 38 mm og helt op til 2.000 mm.

Lindners installationsgulv tilbydes i en speciel akustikudførelse med trin – og trommelyds dæmpende moduler (sonic), med indbyggede varme – eller køleslanger (comfort), en ekstra forstærket konstruktion til høj belastning, f.eks. i messecentrets udstillingshaller (power) og i versioner, der er specielt modstandsdygtige overfor miljøer med høj luftfugtighed (hydro).

Endelig har Lindner udviklet et omfattende tilbehørsprogram til Floor and more® som f.eks. moduler med installationsbokse og ventilationsriste, ligesom der er udviklet skørter til synlige afslutninger.

Selv fremhæver abopart danmark, at den gulvløsning er specielt velegnet til mindre teknisk krævende gulve, som man kan møde dem i administrationer, museer eller atrier. Montagen er hurtig, gulvet klar til brug indenfor et døgn, og Floor and more® er ubrændbart, påpeger abopart danmark.