Det kloge gulv

Intelligente gulve, der via digital kommunikation kan sikre hjælp, hvis uheldet er ude, installeres nu i tre aktuelle omsorgsinstitutioner

Det sker i et samarbejde mellem gulventreprenøren og elektrikerne.

Danske plejeinstitutioner, der aktuelt er på vej i Kolding, Aalborg og Hillerød, opføres med teknologiske gulve, der kommunikerer med vagthavende plejemedarbejdere ved hjælp af sensorer og digital software.

- Fremtidens plejeinstitution skal være ‘hjem, som du plejer’, hedder det i en udtalelse fra en arbejdsgruppe. Teknologiens opgave er at fremme trivslen og sikre, at beboerne lever deres individuelle liv så selvstændigt som muligt. Samtidig er det et stærkt ønske, at plejeboliger i deres arkitektur ikke skiller sig ud, idet ethvert præg af institution forsvinder.

- Men beboernes frihed og personlige udfoldelse bør ikke ske på bekostning af den tryghed, der opstår i forvisningen om, at hjælpen ikke bare er nær, men også årvågen, hvis uheldet er ude, understreges det.

Det skal teknologiske fremskridt sikre.

Til dem hører intelligente gulve, som i deres første generation er i stand til at overvåge og kontrollere den individuelle beboers adfærd og aktiviteter gennem beboerens bevægelser og gang på gulvet. Alarmaktiveringen sættes i forhold til en normaltilstand for den pågældende, og gulvets informa-tionszoner kan flyttes og ændres efter behov. Afviger de registrerede aktiviteter således fra det individuelle normalniveau, sender gulvet gennem sin bagved liggende software en besked til plejepersonalet om hændelsen.

Sensorer

Teknologien baserer sig på et sensorlaminat, der kan sammenlignes med et printkort i konventionel elektronik. Laminatet limes til undergulv eller direkte på etagedæk. Eneste forudsætning er, at miljøet skal være fugtfrit. På betondæk skal en damp– og fugtspærre derfor etableres før sensor-laminatet.

Laminatets sensorer sender signaler til registrerings- og kommunikationsenheder i gulvets fodpaneler, når gulvet registrerer aktivitet. Undergulv og sensorlaminat afsluttes med en fuldklæbet, valgfri topbelægning, der kan være elastisk, keramisk eller af træ. Der anvendes en speciallim, som tillader udskiftning af f.eks. gulvfliser uden at beskadige sensorerne.

Der er nu etableret et elektromagnetisk lavspændingsfelt, der reagerer med pulssignaler om, hvordan gulvet er i anvendelse: Efter sædvane, mindre eller mere? Er der sket et fald – eller er der en adfærd på gulvet, der tyder på, et fald er forestående? Signalet transmitteres til en central server og derfra videre til vagthavende medarbejderes telefoner eller bærbare computere, så der omgående kan reageres. En playback funktion sikrer en efterfølgende analyse af hændelsesforløbet, så man fremadrettet kan forbedre fysiske forhold eller arbejdsrelationer, så fremtidige fald og uheld undgås.

25.000 kvm i Finland

- Formålet er især at reagere betids, så hjælpen kan komme frem ofte endnu før en varslet hændelse er sket, men uden tab af den individuelle brugers selvstændighed og uafhængighed, kommenterer en af de førende producenter af intelligente gulve, finske MariMils. Virksomhedens sensorgulv, ELSI™, er installeret i 25 plejeinstitutioner i Finland med flere end 900 boliger. Den første installation er fra 2007 med gode erfaringer, oplyser salgsansvarlig for Danmark Palle Stevn, og man har målt op til 93 pct. fald i forekomsten af fald på de i alt ca. 25.000 kvm sensorgulve. Årsagen til det er ikke alene betimelig undsætning, men også at softwaren i det intelligente gulv ved berøring kan tænde en vågebelysning, oplyser Palle Stevn.

Multi-touch

Også IBM tog i år patent på en ‘multi-touch surface’, en sensorbaseret overflade, der – anvendt som gulv – vil kunne transmittere informationer med relation til sikkerhed, sikring og alarmer til relevante modtagere som politi, hospitaler eller andre myndigheder. Gulvets teknologi kan sammenlignes med en berøringsskærm på en smartphone eller tabletcomputer, men dimensioneret i gulvets størrelse.

- Vi har endnu ikke fuld indsigt i, hvordan teknologien kan anvendes, siger en talsmand for IBM, Christopher Andrews. Men meget peger på, at denne type sensorgulv kan finde anvendelse i andre typer af byggeri end netop pleje- og omsorgsinstitutioner: Trafikknudepunkter, infrastruktur, skoler og børneinstitutioner, virksomheder, private hjem.

Intelligente gulves touch-elektronik vil kunne åbne en lang liste af servicetilbud i form af add-on’s: Betjene gardiner, tænde for kaffemaskine, regulere varme og ventilation.
Gennem det næste ti-år bliver der 47.000 flere danskere på 80 år og derover, så herhjemme er der et erkendt behov for en betydelig tilvækst af boliger, der er tilpasset den ældste generation – og gerne med de rette teknologiske hjælpemidler. Det er der, det intelligente gulv hører hjemme.

Udviklingen peger i øvrigt på, at de elektroniske sensorløsninger også kan bringes i anvendelse til andre formål som trafiktællinger af fodgængere, optimering energisystemer, overvågning af elevatorer, indbrudssikring af ejendomme og til registrering af aktiviteten i fængsler.