Forskel på kommunale affaldsordninger

Dansk Byggeri ser hellere en harmonisering af ordningerne. Den er indtil videre udeblevet. Her bringes en oversigt over mulighederne

Den 1. januar 2012 trådte en ny organisering af affaldssektoren vedrørende virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser i kraft. Denne ændring betyder, at virksomhederne alene betaler affaldsgebyr, såfremt de tilmelder sig den kommunale genbrugsplads.

Men metoden er ikke den samme i landets 98 kommuner.

En tredjedel af landets kommuner har valgt en klippekortsmodel. Den indebærer, at man betaler med et klip for hvert besøg på genbrugspladsen. Nogle kommuner sætter en grænse for antallet af besøg. Andre gør ikke.

En model, som ca. en fjerdel af kommunerne benytter sig af, bygger på abonnementsordninger. Hvis den anvendes, skal man som virksomhed aktivt tilkendegive hos kommunen, at man ønsker et årsabonnement til genbrugspladsen.

Endelig findes en tredje model, som ni pct. benytter sig af. Det er en version med bom og vægt på genbrugspladsen. Med den adgangskontrol kan kommunen sikre, virksomheden både betaler efter antal besøg og efter mængde. Den udgave af affaldsordningerne kræver ingen tilmelding til kommunen.

Miljøkonsulent i Dansk Byggeri Simon Stig-Gylling finder det uforståeligt, at kommunerne tager sig så forskelligt betalt for den samme ydelse.

- Kommunerne bliver nødt til at strømline deres priser og finde en fælles måde til gebyrberegning. Det er en forudsætning for at gennemskue, om prisen er rimelig eller ej, tilføjer Simon Stig-Gylling.

Andre måder

Det gælder for samtlige genbrugspladser, at affaldets karakter og sammensætning skal være i slægt med det, som private husstande afleverer. Procesaffald fra produktion og affald fra større bygge og anlægsopgaver er ikke tiltænkt genbrugspladsen, men skal bortskaffes gennem et offentligt eller privat affaldsselskab.

Hvis virksomheden vælger ikke at tilmelde sig den kommunale genbrugsplads, er der stadigt flere lovlige metoder vælges. Det er f.eks. muligt at leje og opstille container på egen virksomhed.

En mulighed er også, at kunden selv transporterer og afleverer sit affald, hvorved kunden overtager ansvaret. Vær opmærksom på, at ejerskabet straks overgår til entreprenøren, hvis han accepterer at transportere affaldet.

Privat bortskaffelse

Endelig kan affald bortskaffes til et privat modtageanlæg; de veksler noget i antal og tæthed efter landets geografi. Det er muligt at konstatere de nærmeste private modtageanlæg og affaldsoperatører i Miljøstyrelsens affaldsregister. Find det på www.affaldsregister.mst.dk.

- Uanset ordningernes forskellighed i kommunerne er åbningstiderne på genbrugspladserne ofte for ufleksible, lyder en kritik fra Dansk Byggeri. Det gør det svært ror entreprenørerne at komme af med deres affald. Det berettiger ikke et stigende antal sager om erhvervsdrivende, som ulovligt kaster og deponerer deres affald i naturen.

Samtidig med, at Dansk Byggeri og Gulvbranchen opfordrer kommunerne til at sikre adgang til genbrugspladserne indenfor normal arbejdstid, henstiller organisationerne
på det kraftigste til medlemmerne, at enhver ulovlig deponering af affald omgående rapporteres til politiet.