Der er gået miljø i gulvet

Hvad gemmer der sig i det, vi går på? Hvordan er det produceret, og hvad afgiver det? Miljø er blevet et must for gulvproducenterne – ikke mindst de danske/skandinaviske ...

'Da jeg var 15 år, lærte min store­bror Hector mig at bruge en motorsav - så kunne jeg tjene penge til min familie ved at fælde træer. Det var også ham, der fik mig med i en lokal skovgruppe, som sælger træ fra Rio Viejo. I 1997 satsede vi på FSC-certificering af vores skov. Problemet var bare, at vi ikke vidste, hvordan vi skulle få det certificerede træ afsat. Så fik vi et tilbud, der ændrede alt. Den danske miljøorganisation Nepenthes kom til vores område og hjalp os med at finde virksomheder i Danmark, som gerne vil købe FSC-mærket træ.'

Carlos' historie fra Honduras er en indikation af, at danske gulvproducenter gerne går langt for at finde bæredygtigt træ. Men det er bogstaveligt talt en jungle at operere i, for rovdrift, illegal hugst og fiflen med kontrol og lovgivning er stadig kæmpe problemer i Latinamerika, Afrika og Asien. Det er med til at presse priserne for miljøbevidste skovbrugsfolk som Carlos og Hector.

Så uoverskueligt kan dette marked tage sig ud, at en producent som Kährs indtil videre har valgt at droppe tropiske træsorter i sit gulvprogram. Konkurrenten Woodfloor i Svendborg manøvrerer inden for rammerne af PEFC, der er industriens egen skovcertificering, og den uafhængige organisation FSC, der udsteder garanti for,
at der ikke fældes mere træ, end den pågældende skov kan reproducere at dyr og planteliv beskyttes at skovarbejderne sikres uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn. Woodfloor var i år nomineret til Byggeriets Miljøpris, bl.a. på baggrund af certificering hos begge organisationer.

Vinyl med naturlig blødgører

Gulvbranchen har i den grad rettet fokus mod miljøet. Hvor meget dette skyldes en bevidsthed hos producenter og udførende firmaer, er selvfølgelig vanskeligt at afgøre. Men firmaer, som vælger at se stort på lyssky led i forretningsgangen og fremstillingen, risikerer at blive straffet. Af medier og forbrugerkontrol og endnu værre: Af kunder, som kræver troværdige svar på, hvordan produktet er blevet til.

Det gælder ikke blot træ, men alle gulvmaterialer. Producenter af vinylgulve har haft miljøproblemer med de blødgørere, der indgår i materialet. Fyordet ftalater er i søgelyset på grund af mistanke om, at de kan være årsag til skadelige hormonelle påvirkninger.

Nu lancerer Tarkett iQ Natural, som er det første homogene vinylgulv med naturlig blødgører. Tarkett iQ Natural er et homogent vinylgulv, der forener miljøkravene til en langtidsholdbar gulvløsning med de meget høje krav, der stilles inden for erhvervs- og institutionsområder.

Gulvet indeholder en helt ny blødgører fremstillet af vegetabilsk olie udvundet af ricinplanter. Sammen med naturlige ingredienser, som almindeligt køkkensalt og mineralske fyldstoffer, består iQ Natural af 75 % naturlige og vedvarende råstoffer. Arbejdet med at udvikle iQ Natural er foregået på Tarketts fabrik i Rönneby, Sverige, og er resultatet af flere års forskning.

Miljøvurdering af tæppefliser

InterfaceFLOR - international producent med dansk afdeling - har som de første i Europa opnået en miljøvaredeklaration, MVD, for virksomhedens tæppefliser. Som standard er MVD et stort skridt i retning af gennemsigtighed i branchen, hvilket virksomheden håber kan betyde en forandring i hele den måde, som tæpper bliver markedsført og anskaffet på.

InterfaceFLOR har i lang tid anvendt livscyklusvurderinger (LCA) til at måle miljøpåvirkningen af virksomhedens produkter og fremstillingsprocesser. Via MVD'en vil disse målinger blive vurderet af en uafhængig tredjepart, der opregner alle ingredienser i produktet og alle miljøpåvirkninger gennem hele dets livsforløb. Det inkluderer alt fra energi- og materialeforbrug til spild og udledninger.