Radon

Radonsikring billigt og nemt

Ardex Skandinavia reagerer på Bygningsreglementets krav om, at bygninger skal sikres mod indsivende radon

Sugelag mod radongas

leca_radon_i

Ved trykudligning i terrændækket i nybyggeri kan man forebygge indtrængning af det kræftfremkaldende radongas